Alex Grobelny

Ekonomia jest jedną z moich największych pasji. Odkąd pamiętam zawsze lubiłem analizować otaczającą mnie gospodarkę oraz poznawać, jak działa świat. To właśnie analiza danych jest tym działem ekonomii, który interesuje mnie najbardziej. Drugim moim hobby jest podróżowanie oraz poznawanie obcych kultur. Będąc w odległych miejscach na ziemi zawsze zwracam uwagę na wszelkie systemy gospodarcze panujące w obcym kraju. Analiza danych silnie związana jest z matematyką, która jest mi bardzo bliska. Biorę liczny udział w konkursach w dziedzinie ekonomii oraz matematyki. Interesuję się również sportem oraz jestem czynnym zawodnikiem klubu biegów na orientację.