Ekonomiści Kopernika to dynamiczny zespół zrzeszający najaktywniejszych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie.

Naszym zasadniczym celem jest wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata, dyskusja nad kształtowaniem się ładu gospodarczego w Polsce i na świecie. Naszą pasją i misją jest przekazywanie wiedzy ekonomicznej młodemu pokoleniu. Wierzymy, że rozumienie ekonomii jest podstawą do lepszego rozumienia mechanizmów funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.

Naszym celem jest działanie nie tylko na polu naukowo- badawczym ale również dbanie o promocję wiedzy, nauki, integrację uczniowską oraz własny rozwój. Zamierzamy współpracować ze środowiskiem biznesowym, a także motywować młodych ludzi do działania poprzez warsztaty, szkolenia i wykłady otwarte. Celem jest pokazanie, że warto robić więcej, warto poznawać, doświadczać i rozwijać się w myśl naszego hasła: „Ekonomia jest dla każdego” 🙂


Pomysłodawca Ekonomistów Kopernika

Magda Wojdyła-Bednarczyk

Magda Wojdyła-Bednarczyk


Nauczyciel Ekonomistów Kopernika

Anna Matuszewska


Ekonomiści Kopernika


Absolwenci