Magda Wojdyła-Bednarczyk

Nauczyciel  ekonomii, podstaw przedsiębiorczości, nauczyciel dyplomowany, dwujęzyczny, uczący w ramach programu IB matury międzynarodowej (Economics, Theory of Knowledge) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie.

Doktor nauk ekonomicznych, prowadzi zajęcia w języku angielskim, m.in. z zakresu ekonomii, zarządzania MSP, przedsiębiorczości, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Założycielka Centrum Edukacyjno-Językowego HOME English.