Mikołaj Kal – jestem uczniem klasy o profilu matematyczno-informatycznym w Koperniku. Poza ekonomią interesuję się programowaniem i wiążę z tym swoją przyszłość. Bardzo lubię nauki ścisłe. W wolnym czasie gram na gitarze.