Jest ona określana jako proces rywalizacji podmiotów rynkowych ze sobą w zawieraniu transakcji, poprzez przedstawienie korzystniejszej oferty od innych podmiotów w celu zrealizowania własnych interesów. Przedsiębiorstwa konkurują w oparciu m. in.:o cenę, jakość bądź formę płatności. Firmy rywalizują na wiele sposobów.  Często korzystają z iluzji w stosunku do konsumenta, który myśli, że kupuje inny produkt, tańszy. Kiedy indziej widać iluzję, gdy na rynek wprowadza się stary lekko odmieniony produkt, reklamując go jako nowy. Innym przykładem iluzji może być zlecanie produkcji innej marce.

Głównym czynnikiem w konkurencji jest cena i jakość. Im większa jakość i niższa cena, tym większy jest popyt na dane dobro. W obecnych czasach ważne jest wykorzystywanie technologii oraz możliwości, jakie posiada współczesna ludzkość. Internet, Big Data, transport i logistyka, zdobycze nauki. Jednak równocześnie potrzebne są przedsiębiorczość, innowacyjność czy kreatywność. Nieraz w XXI w. światowe firmy odpowiadali na reklamy konkurentów ciętą ripostą (np. Samsung i Apple). Podstawą jest podawanie potencjalnemu klientowi prawdy oraz konkretów. Nie warto powtarzać stwierdzeń tj.: “Najwyższa jakość” – należy konkretnie podkreślić, co wyróżnia produkt producenta od konkurencji.

Model biznesowy to szkic strategii. Na strategię i dalsze podejmowane decyzje wpływa dziewięć elementów tj.: segmenty klientów, propozycja wartości, kanały , relacje z klientami, strumienie przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe działania, kluczowi partnerzy, struktura kosztów. Przy tworzeniu strategii uwzględnia się wszystkie powyższe elementy. Przydatne mogą okazać się analiza SWOT oraz analiza pięciu sił Portera. Ważnym składnikiem każdego modelu biznesowego jest popyt i zapotrzebowanie produktu lub usługi.


Joanna Licha

Autor artykułu