Istnieje wiele czynników wpływających na kurs walut. Aby móc je przeanalizować, istotne jest zapoznanie się z podstawowymi definicjami.

Waluta jest to jednostka monetarna, używana w danym kraju i będąca podstawą jego systemu pieniężnego.

FOREX (Foreign Exchange) jest światowym rynkiem wymiany walut w ramach którego banki, korporacje oraz inwestorzy operują wymianą walut.

Jak więc funkcjonuje mechanizm kursów walut?

To proste! Zapotrzebowanie na daną walutę sprawia, że jej cena wzrasta. Kiedy jednak zapotrzebowanie maleje, ludzie zaczynają pozbywać się danej waluty. W ten sposób jej cena obniża się.

Co wpływa na kurs walut?

Tak naprawdę każde wydarzenie, które ma miejsce na świecie, ma jakiś wpływ na kurs danej waluty. Przyczyn zmiany kursu walut jest wiele, więc aby je uporządkować należy podzielić je na kilka grup.

Czynniki ekonomiczne:

  • Inflacja (wzrost cen w gospodarce) oraz poziom bezrobocia w danym kraju – jeśli poziom tych czynników wzrasta, wówczas popyt na walutę tego państwa spada, co w efekcie obniża cenę waluty. Przykładem wpływu inflacji na kurs waluty jest obecna sytuacja w Libanie. Pojawiła się tam hiperinflacja (roczna stopa inflacji wynosi 462%). W efekcie powstania tego zjawiska funt libański stracił aż 82% swojej wartości. Kurs libańskiej waluty w momencie pojawienia się hiperinflacji bardzo gwałtownie spadł.
  • Wzrost stóp procentowych i wzrost gospodarczy – sprawiają, że inwestorzy pragną lokować pieniądze w danym kraju, oznacza to, że gospodarka państwa umacnia się, zwiększa się popyt na walutę krajową, wówczas zyskuje ona na wartości, Przykładem tego zjawiska może być sytuacja w Niemczech w roku 2017. Kiedy upubliczniona została prognoza wartości wskaźnika PKB państwa na trzeci kwartał, która wskazywała na znaczny wzrost gospodarczy, waluta Euro zdecydowanie umocniła swoją pozycję na rynku walutowym.

Istotną rolę w kształtowaniu kursu walut odgrywają największe banki centralne: Amerykańska Rezerwa Federalna (FED) i Europejski Bank Centralny. To one podejmują decyzje dotyczące polityki monetarnej, które wpływają na kurs walut.

Czynniki polityczne:

  • Polityka państwa również ma znaczenie w ustaleniu kursów walut. Pod uwagę brana jest stabilność rządu danego kraju oraz nastroje polityczne. Istotne są nawet wypowiedzi polityków, głównie prezydentów wiodących państw na arenie międzynarodowej, Przykładem takiego zjawiska jest sytuacja, która miała miejsce w maju 2020 roku. Media wspominały o planowaniu nałożenia sankcji wobec Chin przez USA. Prezydent USA – Donald Trump wówczas zapowiedział, że świat usłyszy o podjętych działaniach niedługo, jednak ma być to coś „bardzo mocnego”. Po ogłoszeniu tej informacji, kurs dolara w stosunku do juana wzrósł o 0.3%,
  • Działania państwa, takie jak inwestycje oraz dług państwowy wpływają na stabilność waluty.

Najbardziej nieprzewidywalnym czynnikiem (poza zdarzeniami losowymi) jest czynnik psychologiczny. Decyzje i działania inwestorów oraz przedsiębiorców mają ogromne znaczenie w ustaleniu kursu walut.

Ciekawostką jest, że nawet aukcje mleka w proszku są czynnikiem wpływającym na kurs dolara nowozelandzkiego. Wynika to z faktu, że Nowa Zelandia jest dużym eksporterem tego towaru i ceny mleka mogą mieć wpływ na kurs. Oczywiście jest on nieznaczny.

Warto pamiętać, że polityka monetarna innych państw też wpływa na naszą sytuację finansową! Przykładem takiego zjawiska jest skok kursu franka szwajcarskiego w 2015 roku, co odbiło się znacznie na finansach Polaków, którzy spłacają kredyt we frankach.

Podsumowując, na kurs walutowy wpływa wiele czynników zarówno ekonomicznych jak i politycznych. Tak skonstruowany mechanizm zapobiega manipulowaniu kursami walut przez korporacje czy polityków.


Julia Szumna

Autorka Artykułu