1.DEFINICJA DEFLACJI

Deflacja — słowo to pochodzi od łacińskiego deflo, które oznacza „zdmuchuję”. Termin ten określa sytuacje, w której dochodzi do wzrostu wartości pieniądza – jego siły nabywczej. Wtedy stopa inflacji jest ujemna, a  przeciętne ceny w gospodarce w dłuższej perspektywie się zmniejszają. Niemniej jednak, nie jest to dobry proces dla gospodarki. Dłużej utrzymująca się deflacja prowadzi do niższych zysków dla firm. To wiąże się z zmniejszaniem kosztów produkcji, masowymi zwolnieniami, a w rezultacie bezrobociem.

2.PRZYKŁADY

Deflacja w Stanach Zjednoczonych 1955 roku. 

Deflacja w latach 1929-1933 w trakcie największego światowego kryzysu gospodarczego

Deflacja w Polsce w latach 2014-2016. 

Deflacja w Japonii w drugiej połowie lat 90. 

Deflacja w Finlandii w latach 50. 

3.KONSEKWENCJE

 • gotówka zyskuje na wartości – za określoną kwotę można nabyć więcej dóbr i usług
 • bankructwo
 • kryzysy bankowe spowodowane nagłym wzrostem realnej wartości długów
 • redystrybucja realnych środków od pożyczkobiorców do pożyczkodawców
 • pogłębiające się osłabienie gospodarcze
 • zmniejszenie opłacalności produkcji i inwestycji
 • stagnacja gospodarcza
 • wysokie zadłużenie wewnętrzne
 • ograniczenie możliwości wpływu polityki pieniężnej na gospodarkę
 • spadek wartości nominalnej stopy procentowej
 • wzrost  liczby wypłacanych zasiłków (w ten sposób powiększa się deficyt budżetowy i dług publiczny)
 • spadek popytu konsumpcyjnego
 • gromadzenie towarów, które będą się marnowały 
 • niszczenie produktów 

  osłabienie kursu waluty państwa.

4.WALKA Z DEFLACJĄ 

Sposoby na walkę z deflacją:

 • emisja pieniędzy ożywiająca popyt – wyrównanie niedoboru pieniądza na rynku, który wywołał deflację,
 • obniżenie stóp procentowych czyniące inwestycje w realną gospodarkę bardziej opłacalnymi od tezauryzacji pieniędzy,
 • ujemne oprocentowanie lokat terminowych jako opłata za „parkowanie” pieniądza
 • roboty publiczne zmniejszające bezrobocie, prowadzące do odbudowania popytu poprzez wypłacanie pensji robotnikom; koncepcja Johna Maynarda Keynesa,
 • dofinansowanie najniżej zarabiających;
 • w 2008 roku, gdy stan gospodarki się pogarszał, Bernanke, aby zapobiec inflacji, postawił na niekonwencjonalną metodę, polegającą na skupowaniu długu korporacyjnego, aby wstrzyknąć gotówkę w gospodarkę,
 • wdrożenie ulg podatkowych na inwestycje,
 • wprowadzenie podatków od wkładów oszczędnościowych.

5.JAK ZARABIAĆ PODCZAS DEFLACJI ?

Deflacja jest dobrym czasem do oszczędzania oraz zaciągania pożyczek. Wartość pieniądza jest wtedy stabilna, dlatego opłaca się gromadzić kapitał, gdyż nie traci on na swojej wartości. W przypadku deflacji dochodzi też często do zmniejszenia stóp procentowych, co ma zapobiec spowolnieniu w gospodarce. W związku z tym to dobry czas dla firm i osób prywatnych, które chcą inwestować, ponieważ wtedy mogą wziąć pożyczkę czy kredyt z mniejszymi kosztami.

Iga Sinska

Autor artykułu