FTX to kryptowalutowa giełda pochodnych założona w 2019 roku przez Sam Bankman-Frieda, byłego tradera w firmie Jane Street i Susquehanna International Group. Giełda szybko zyskała popularność dzięki szerokiej gamie produktów futures i opcji, niskim opłatom i wysokiej płynności.

Model biznesowy FTX oparty był na dochodach generowanych z opłat za handel i opłat za finansowanie dźwigni (bezpośredni wpływ struktury kapitału, a w konsekwencji kosztów finansowych, na efektywność wykorzystania kapitałów własnych mierzoną wskaźnikiem rentowności kapitału własnego). Giełda oferowała aż 101-krotną dźwignię na niektórych ze swoich produktów, co pozwalało traderom na zwiększenie potencjalnych zysków (lub strat) poprzez zaciągnięcie dużych długów. Tak wysoka dźwignia, w połączeniu z wahaniem kursu kryptowalut, prowadziła do znacznego ryzyka dla traderów na platformie.

Na początku 2022 roku FTX zmagał się z serią problemów, które ostatecznie doprowadziły do jej upadku. Pierwszym z nich były tzw. flash crashes na giełdzie, które skutkowały utratą znacznych sum pieniędzy przez traderów z powodu nagłych i niespodziewanych ruchów cen. To spowodowało utratę zaufania do platformy i masowy exodus traderów.

Drugim problemem były serie pozwów i śledztw regulacyjnych dotyczących praktyk biznesowych giełdy. FTX oskarżono o insider trading, manipulację rynkiem i brak odpowiedniego zabezpieczenia funduszy klientów. Te oskarżenia szkodziły reputacji giełdy i doprowadziły do wycofania wsparcia ze strony kluczowych partnerów i inwestorów.

Innym czynnikiem była konkurencja z innymi giełdami kryptowalut, takimi jak Binance i Coinbase, które również oferowały szeroki wybór produktów do handlu.

Ostatecznym ciosem był atak cybernetyczny na giełdę pod koniec 2022 roku, który skutkował utratą znacznej części funduszy klientów. To spowodowało szerokie oburzenie i wezwania do zamknięcia giełdy.

Skutki upadku FTX były ogromne dla rynku kryptowalut. Wiele osób traciło pieniądze z powodu spadku cen kryptowalut i braku możliwości ich sprzedaży na giełdzie. FTX również straciło wiarygodność wśród swoich użytkowników, co prowadziło do spadku liczby aktywnych traderów i ogólnego spadku zainteresowania giełdą.

Obecnie FTX stara się odbudować swoją pozycję na rynku, jednak jest to trudne zadanie biorąc pod uwagę konkurencję i utratę zaufania wśród traderów. Mimo to, niektórzy uważają, że giełda ma szansę na powrót do formy dzięki swojej innowacyjności i nadal posiada silną bazę użytkowników. Czas pokaże, jakie będą dalsze losy FTX.

Tymon Jędryczka

Autor artykułu