Czym jest hiperinflacja?

Hiperinflacja jest to nagły, nadmierny i niekontrolowany ogólny wzrost cen towarów i usług w danej gospodarce. Miesięczny wzrost cen podczas zjawiska hiperinflacji jest na poziomie 150%, co konsekwentnie prowadzi do załamania się gospodarki danego państwa. Trzeba pamiętać, że nie każdy wzrost inflacji oda razu prowadzi do hiperinflacji. Wzrost inflacji rzędu 10%, 20%  nie prowadzi od razu do hiperinflacji i tym samym nie jest aż tak wielkim zagrożeniem dla rozwoju gospodarki państwa jak wspomniana hiperinflacja. Najbardziej rekordowe hiperinflacje na świecie wystąpiły:

 • na Węgrzech w 1945 roku; skala: 4.19×1016%,
 • w Zimbabwe w 2008 roku; skala 7.96×1010%,
 • w Jugosławii w 1994 roku; skala 313 000 000%

W Polsce hiperinflacja wystąpiła dwa razy. Pierwsza hiperinflacja w Polsce pojawiła się w 1923 roku, ale zostałą szybko zatrzymana dzięki strategi Władysława Grabskiego, który w krótkim okresie czasu zastapił złotymi polskimi markę polską. Druga hiperinflacja wystąpiła po prawie 60 latach na przełomie 80 i 90 lat ubiegłego wieku. Również w tym przypadku najlepszym wyjściem okazała się reforma walutowa- tutaj denominacja złotówki.

Przyczyny:

 • nadmierna podaż pieniądza,
 • wzrost popytu przewyższa możliwą podaż, co prowadzi do wzrostu cen towarów i usług,
 • wystąpienie wysokiej presji inflacyjnej prowadząca do załamania się gospodarki,
 •  nieustannie rosnąca inflacja,
 • wadliwa struktura gospodarki krajowej,
 • niespodziewany wzrost kosztów produkcji,
 • wydatki budżetowe przewyższają wpływy,

Konsekwencje:

 • podwyższenie podatków,
 • przedsiębiorstwa mogą mieć trudności z ustaleniem cen dla swoich towarów lub usług,
 • wzrost kosztów obsługi klientów i wzrost wkładu własnego w inwestycje,
 • obywatele tracą oszczędności,
 • niszczenie mechanizmów rynkowych,
 • może doprowadzić do anarchizacji państwa,
 • ogólny kryzys gospodarczy,
 • zniszczenie gospodarki.

Źródła (dostęp: 18.06.2021):

Michalina Lorych

Autor artykułu