W ostatnim czasie w mediach pojawia się wiele informacji dotyczących wzrastającej inflacji. W związku z tym warto zgłębić ten temat i odpowiedzieć sobie na pytanie: Czym jest inflacja?

Z definicji inflacja oznacza wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Inflacja sprawia, że za tą samą kwotę, przykładowo 100 zł, jesteśmy w stanie kupić mniej różnorodnych produktów niż w zeszłym roku. Wraz z upływem czasu wartość naszych pieniędzy spada.

Przyczyny inflacji:

 • Wzrost popytu zagregowanego (wydatki na dobra w danym państwie, w danym okresie czasu),
 • Nadmierne zwiększenie podaży pieniądza (wówczas zaczyna on tracić na wartości),
 • Wzrost cen surowców, który przyczynia się do ograniczenia zagregowanej podaży (zwiększa to koszty produkcji, a w rezultacie ceny dóbr).

Roczna stopa inflacji obliczana jest poprzez porównanie całkowitej wartości tzw. koszyka konsumpcyjnego (w skład wchodzą wszystkie dobra zakupione przez gospodarstwa domowe) w danym miesiącu i odpowiadającym mu miesiącu poprzedniego roku.

Inflacja, w zależności od wartości jaką osiąga, jest podzielona na kilka grup:

 • deflacja – ujemna inflacja,
 • pełzająca – do 5% rocznie,
 • krocząca – 5-10% rocznie,
 • galopująca – powyżej 20% rocznie,
 • hiperinflacja – powyżej 150%.

Skutki inflacji:

 • Tzw. efekt zmiany karty dań – konieczność częstszego dostosowywania cen przez producentów,
 • Droższe kredyty hipoteczne,
 • Wzrost niepewności i ryzyka związane z niestabilną pozycją waluty (w efekcie czego przedsiębiorcy nie są skłonni do inwestycji) Obecnie jednak wielu ekonomistów uważa, że utrzymanie niewielkiej inflacji jest korzystne dla gospodarki, gdyż nieznacznie wyższe ceny dóbr zachęcają producentów do zwiększenia produkcji.

Dodatkowo, konsumenci, chcąc pozbyć się tracącego na wartości pieniądza, zakupują dobra trwałe (sprzęty AGD, samochody i nieruchomości), których wartość nie maleje. Wówczas wspierają sektory gospodarki, umożliwiając im dalszy rozwój.

Julia Szumna

Autor artykułu