Istnieje wiele czynników wpływających na skłonność danej grupy do efektywnego oszczędzania. Aby ją określić należy w pierwszej kolejności zapoznać się z podstawową definicją oszczędzania.

Oszczędzanie to znany niemalże dla każdego proces prowadzący do odłożenia pewnych sum w postaci pieniędzy i uzbierania z nich większej kwoty. Odgrywa ono dużą rolę w znaczeniu mikroekonomicznym (czyli zarządzaniu finansami osobistymi, poziom szczęścia ekonomicznego danej jednostki), ale także w znaczeniu makroekonomicznym (procesy wzrostu ekonomicznego).

Badania (kwiecień 2020)

Osoby ankietowane odpowiedziały na pytania dotyczące ich osobistych doświadczeń związanych z oszczędzaniem.

Z wyników przeprowadzonej przez nas ankiety wynika, że 85% osób w wieku powyżej 16 lat oszczędza lub stara się oszczędzać pieniądze.

Na pytanie czy oszczędzanie jest w dzisiejszych czasach łatwe tylko 10%  ankietowanych odpowiedziało TAK.

Czynniki zwiększające efektywność oszczędzania to bez wątpienia produkty bankowe. Zapytaliśmy ankietowanych o ich posiadanie. Rachunek bieżący posiada aż 60% ankietowanych. Lokatę w banku posiada 22% ankietowanych. Zaciągnięty kredyt ma aż 32% ankietowanych. Żadnych produktów bankowych nie posiada tylko 15% ankietowanych.

Okazuje się, że produkty bankowe to czynniki, bez których nie wyobraża sobie żyć większość ankietowanych.

Czynniki, które obniżają efektywność oszczędzania to (wskazane przez ankietowanych) brak dogłębnej kontroli wydatków oraz rozrzutność (spowodowana w głównej mierze dużą ilością reklam, które powodują poczucie zapotrzebowania na dane dobro materialne).Warto zaznaczyć, że społeczeństwo XXI (nie tylko mieszkańcy regionu leszczyńskiego) jest społeczeństwem konsumpcyjnym- oznacza to, że nie skupiamy się na tym, czego potrzebujemy najbardziej, ale na tym, co wydaje nam się potrzebne przez pryzmat chwili.

Według ankiety 82,5% osób kontroluje swoje wydatki i przychody miesięczne. Aż 40% mieszkańców regionu uważa swoje wydatki miesięczne za wysokie w stosunku do przychodów. Tylko 12,5% uważa je za niskie.

Po przeanalizowaniu wyników ankiety wnioskować można, że mieszkańcy regionu leszczyńskiego są skłonni do efektywnego oszczędzania, ale na jego efektywność wpływa wiele czynników (w dzisiejszych czasach coraz mniej czynników zwiększających). Aby zwiększyć ilość tychże czynników można w większym stopniu uświadomić społeczeństwo ekonomicznie tak, aby każdy potrafił kontrolować wydatki, przychody oraz był skłonny do efektywnego oszczędzania. Artykuł opracowany na podstawie eseju pt. „Czy mieszkańcy regionu leszczyńskiego są skłonni do efektywnego oszczędzania?” napisanego na potrzeby konkursu „Zostań ekonomistą” organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.


Wiktoria Gęsicka i Maksymilian Prażak

Autorzy artykułu