Czym są umiejętności miękkie?

Umiejętności miękkie to takie, których nie możemy zmierzyć i ocenić np. na poziom podstawowy lub zaawansowany. Są to predyspozycje do pracy z innymi ludźmi oraz zdolności osobiste i organizacyjne. Takich umiejętności nie da się nauczyć; nikt też nie potwierdzi nam ich żadnym dokumentem czy certyfikatem. Jedyną opcją by sprawdzić czy kandydat spełnia wymogi co do tego typu zdolności jest postawienie go w sytuacji, która będzie wymagała użycia jednej z nich. Zadaniem rekrutującego jest zwrócenie uwagi na to w jaki sposób aplikant reaguje i radzi sobie z problemami, które wiążą się ze stanowiskiem o jakie się stara. Do tak zwanych soft skills należą cechy oraz umiejętności dotyczące życia w społeczeństwie. Przykładami są: umiejętność pracy w zespole, znakomita organizacja miejsca i czasu pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność komunikowania się z innymi, asertywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Czym różnią się soft skills i hard skills?

Umiejętności twarde to takie, które w przeciwieństwie do umiejętności miękkich da się nauczyć. To też wiedza i zdolności do wykonywania do danego zawodu. Są one często potwierdzone dokumentem np. prawo jazdy oznacza umiejętność kierowania pojazdem albo certyfikat ukończenia kursu językowego potwierdza naszą umiejętność komunikowania się w danym języku. Są też bardzo często określane i oceniane w jakiejś skali tak jak znajomość języka określa się w skali od A1 do C1. Są to najważniejsze różnice, natomiast nie oznacza to, że nie trzeba pracować nad umiejętnościami miękkimi. Nic bardziej mylnego. Praca nad sobą jest tak samo ważna jak zdobywanie nowych umiejętności technicznych. Soft skills da się też oczywiście ocenić, lecz przebiega to w inny sposób i na innych zasadach. Warto zaznaczyć, że wszystko zależy od pracodawcy i stanowiska na jakie aplikujemy. Jest to pojęcie względne, istnieją stanowiska gdzie praca w zespole nie jest wymagana, bądź nie jest aż tak ważna jak inne zdolności.

Jak pracować nad umiejętnościami miękkimi?

Coraz większą uwagę pracodawcy skupiają na zdolnościach osobistych, dlatego warto pracować również nad nimi by ostatecznie móc połączyć oba typy i przedstawić się z jak najlepszej strony, podając jako swoje mocne strony nie tylko doświadczenie czy ukończenie danej szkoły. Istnieje wiele poradników, książek, podcastów i dużo innych form dostępnych dla każdego. Jest to tylko wiedza teoretyczna, która sprawi, że będziemy bardziej świadomi. Praktyka sprawi, że w pełni będziemy mogli wykształcić lub ulepszyć daną umiejętność. Po pierwsze trzeba na początku obserwować samego siebie, jak zachowujemy się wśród ludzi, jak się czujemy, jak reagujemy na dane sytuacje. To pomoże nam zadecydować, na czym mamy potrzebę się skupić. Warto zapisywać się do różnego rodzaju kół naukowych, zainteresowań czy też wolontariatu, gdzie docelowo pracuje się głownie z ludźmi. Przy prostych czynnościach, na które zwykle nie zwracamy uwagi, możemy ćwiczyć nasze soft skills np. organizacja dnia, systematyczne wywiązywanie się z obowiązków, sposób rozwiązywania problemów oraz podejście do drugiego człowieka.

Jak wyróżnić umiejętności miękkie i twarde w CV?

Pamiętaj, aby na pierwszej stronie skupić się na umieszczeniu najważniejszych zdolności jakie posiadamy. Zawsze dostosuj opis do oferty pracy tzn. najpierw wymień kompetencje, które będą najbardziej interesujące. Oznacza to, że na już na samym początku pracodawcy powinny rzucić się w oczy kompetencje twarde, specjalistyczne, wymagane przede wszystkim na to stanowisko. Przykładem może być znajomość systemów i programów pakietu office takie jak: excel, word, power point; a także znajomość języków obcych. Odnosząc się do pewnych programów możemy rozszerzyć opis podając wyraźnie umiejętności, które potrafisz wykonać. Przedstawiając nasze hard skills powinniśmy potwierdzić je konkretnymi dokumentami np. znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 musi być potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Staraj się być dokładny i precyzyjny. Następnie przejdź do równie cenionych soft skills. Przykładami, które możesz opisać mogą być : dobra organizacja pracy, kreatywność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, elastyczność a także umiejętność pracy w zespole. Każda z nich może okazać się cenna dla pracodawcy.

Na które kompetencje pracodawcy zwracają większą uwagę?

Nie można odpowiedzieć co jest bardziej kluczowe, ponieważ z jednej strony same umiejętności twarde, takie jak wykształcenie, czy specjalistyczna wiedza w danym kierunku nie zagwarantują utrzymania się na posadzie bardzo odpowiedzialnej czy kierowniczej bez odporności na stres, czy umiejętności zarządzania ludźmi. Z drugiej strony osoby posiadające tylko kompetencje miękkie nie poradzą sobie bez konkretnych specjalistycznych umiejętności.
Możemy więc stwierdzić, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, a wszystko zależne jest również od stanowiska na jakie aplikujemy.

Aleksandra Mazur, Julia Klejn

Autor artykułu