Monopol

Czym jest monopol? Słowo „monopol” pochodzi od dwóch greckich słów – monos (oznaczającego „jedyny”) oraz pōléō(którego tłumaczenie, to „sprzedaję”). Na rynku monopolowym produkuje i sprzedaje jedynie jedno przedsiębiorstwo. Ma ono tak silną pozycję, że wejście konkurencji jest wręcz niemożliwe. Przedsiębiorstwa monopolowe prowadzą wiele działań, które mają na celu zdobycie oraz utrzymanie pozycji lidera Czytaj dalej…

Oligopol

Czym jest oligopol? Słowo oligopol można podzielić na dwa człony „oligo” i „pol”.  „Oligo” z języka greckiego oznacza kilku, a „pol” sprzedawać. Oligopol zatem to kilka dużych firm, które dominują na rynku. Są dwa możliwe scenariusze działania oligopolu, firmy mogą ze sobą współpracować lub mogą ze sobą rywalizować. W sytuacji Czytaj dalej…

KRACH NA RYNKU AMERYKAŃSKIM 2007-2009

KARTKA Z KALENDARZA OGÓLNY CHAOS, NIEPOKÓJ I KRYZYS OBEJMUJĄCY SWOIMZASIĘGIEM PRAKTYCZNIE CAŁY ŚWIAT DLACZEGO ? Za bezpośrednią przyczynę powstania krytycznej sytuacji w USA, a później w dalszych częściach świata, możemy uznać sprzyjającą sytuację na rynku kredytów hipotecznych. Obecna hossa miała wpływ na decyzję banków w Stanach Zjednoczonych do udzielania kredytów Czytaj dalej…

Inflacja

Inflacja to wzrost cen w gospodarce, który może mieć szereg negatywnych konsekwencji dla gospodarki i jej uczestników. Pierwszą i najbardziej oczywistą konsekwencją inflacji jest spadek siły nabywczej pieniądza. Im wyższa inflacja, tym mniej towarów i usług można kupić za jednostkę pieniądza. Może to prowadzić do frustracji i poczucia braku stabilności Czytaj dalej…

FTX

FTX to kryptowalutowa giełda pochodnych założona w 2019 roku przez Sam Bankman-Frieda, byłego tradera w firmie Jane Street i Susquehanna International Group. Giełda szybko zyskała popularność dzięki szerokiej gamie produktów futures i opcji, niskim opłatom i wysokiej płynności. Model biznesowy FTX oparty był na dochodach generowanych z opłat za handel Czytaj dalej…

Deflacja

1.DEFINICJA DEFLACJI Deflacja — słowo to pochodzi od łacińskiego deflo, które oznacza „zdmuchuję”. Termin ten określa sytuacje, w której dochodzi do wzrostu wartości pieniądza – jego siły nabywczej. Wtedy stopa inflacji jest ujemna, a  przeciętne ceny w gospodarce w dłuższej perspektywie się zmniejszają. Niemniej jednak, nie jest to dobry proces Czytaj dalej…

ROLA GLOBALIZACJI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Czym tak właściwie jest globalizacja? Jest to zjawisko polegające między innymi na przenikaniu się i łączeniu systemów gospodarczych państw, a także ujednolicaniu upodobań i zachowań ludzi żyjących w różnych miejscach na ziemi. Rozpatrzymy i przedstawimy globalizację w różnych jej aspektach. PŁASZCZYZNA POLITYCZNA Skupmy się najpierw na płaszczyźnie politycznej, czyli na Czytaj dalej…

Krach na Wall Street, czyli czwartek, który przeszedł do historii

Osoby, które postanowiły inwestować swe oszczędności na giełdzie papierów wartościowych zapewne spotkały się z hasłem Czarny Czwartek i jest im to bardzo znane zagadnienie. Było to na tyle ważne wydarzenie, że wpłynęło nie tylko  na życie osób bezpośrednio związanych z ekonomią i biznesem, ale i zwykłych obywateli. Dlaczego właściwie wybrałam Czytaj dalej…

Inflacja

W ostatnim czasie w mediach pojawia się wiele informacji dotyczących wzrastającej inflacji. W związku z tym warto zgłębić ten temat i odpowiedzieć sobie na pytanie: Czym jest inflacja? Z definicji inflacja oznacza wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Inflacja sprawia, że za tą samą kwotę, przykładowo 100 zł, jesteśmy w Czytaj dalej…

Hiperinflacja

Czym jest hiperinflacja? Hiperinflacja jest to nagły, nadmierny i niekontrolowany ogólny wzrost cen towarów i usług w danej gospodarce. Miesięczny wzrost cen podczas zjawiska hiperinflacji jest na poziomie 150%, co konsekwentnie prowadzi do załamania się gospodarki danego państwa. Trzeba pamiętać, że nie każdy wzrost inflacji oda razu prowadzi do hiperinflacji. Czytaj dalej…

Dług publiczny

Czym jest dług publiczny? Dług publiczny to całkowita kwota zadłużenia państwa, dokładniej sektora finansów publicznych (włączając sektor rządowy i samorządowy). W Polsce dług publiczny za rok 2020 wyniósł 1.111.275,5 mln zł. Według szacunków Ministerstwa Finansów w tym roku (2021) dług publiczny ma wynieść poziom 64.7 % PKB, co oznacza przekroczenie Czytaj dalej…

Czym jest Lean Management?

Lean management („szczupłe” zarządzanie) to system zarządzania przedsiębiorstwem opierający się na zasadach pozwalających na zminimalizowanie marnotrawstwa (w zakresie pracy, procesów, energiii surowców), które nie dodaje produktowi żadnej wartości (https://smartlean.pl/lean-management/). Opierają się one przede wszystkim na minimalizacji strat w obszarach: nadprodukcji, nadmiernego ruchu, czekania, nadmiernych zapasach, zbędnym transporcie, defektach i zbędnych Czytaj dalej…

Public relations, czyli istota wizerunku firmy

Public relations są bardzo istotne. Rozwój ekonomii behawioralnej sprawił, że ten sposób kreowania obrazu firmy stał się esencjonalny w utrzymaniu jej na rynku. Czym jest wizerunek firmy i dlaczego jest on ważny? Jest to ogół wrażeń dotyczących firmy, które odczuwają zarówno jej klienci, jak i partnerzy.Wizerunek firmy to element zewnętrzny Czytaj dalej…

Czym jest konkurencja?

Jest ona określana jako proces rywalizacji podmiotów rynkowych ze sobą w zawieraniu transakcji, poprzez przedstawienie korzystniejszej oferty od innych podmiotów w celu zrealizowania własnych interesów. Przedsiębiorstwa konkurują w oparciu m. in.:o cenę, jakość bądź formę płatności. Firmy rywalizują na wiele sposobów.  Często korzystają z iluzji w stosunku do konsumenta, który Czytaj dalej…