Inwestycje w metale szlachetne

Wykorzystywane w medycynie, jubilerstwie oraz przemyśle metale szlachetne są według wielu ekonomistów podstawą w tworzeniu zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, czyli takiego, który nie jest zależny od jednego instrumentu inwestycyjnego. Z powodu swoich zazwyczaj niskich korelacji z bardziej tradycyjnymi aktywami, takimi jak waluty, przez wielu są określane jako “bezpieczna przystań”. Są one Dowiedz się więcej…

Stagflacja – ryzyko niestabilnego świata

Stagflacja, to pojęcie będące kombinacją dwóch innych terminów ekonomicznych, stagnacji i inflacji. Słowo to zostało po raz pierwszy użyte w 1965 r. przez brytyjskiego polityka Iaina Macleoda. Na początku XX wieku brytyjski przemysł wytwarzał około 40% światowej produkcji. Jednak po II wojnie gospodarka Wielkiej Brytanii zaczęła ustępować miejsca dynamicznie rozwijającym Dowiedz się więcej…

Monopol

Czym jest monopol? Słowo „monopol” pochodzi od dwóch greckich słów – monos (oznaczającego „jedyny”) oraz pōléō(którego tłumaczenie, to „sprzedaję”). Na rynku monopolowym produkuje i sprzedaje jedynie jedno przedsiębiorstwo. Ma ono tak silną pozycję, że wejście konkurencji jest wręcz niemożliwe. Przedsiębiorstwa monopolowe prowadzą wiele działań, które mają na celu zdobycie oraz utrzymanie pozycji lidera Dowiedz się więcej…

KRACH NA RYNKU AMERYKAŃSKIM 2007-2009

KARTKA Z KALENDARZA OGÓLNY CHAOS, NIEPOKÓJ I KRYZYS OBEJMUJĄCY SWOIMZASIĘGIEM PRAKTYCZNIE CAŁY ŚWIAT DLACZEGO ? Za bezpośrednią przyczynę powstania krytycznej sytuacji w USA, a później w dalszych częściach świata, możemy uznać sprzyjającą sytuację na rynku kredytów hipotecznych. Obecna hossa miała wpływ na decyzję banków w Stanach Zjednoczonych do udzielania kredytów Dowiedz się więcej…

Inflacja

Inflacja to wzrost cen w gospodarce, który może mieć szereg negatywnych konsekwencji dla gospodarki i jej uczestników. Pierwszą i najbardziej oczywistą konsekwencją inflacji jest spadek siły nabywczej pieniądza. Im wyższa inflacja, tym mniej towarów i usług można kupić za jednostkę pieniądza. Może to prowadzić do frustracji i poczucia braku stabilności Dowiedz się więcej…

FTX

FTX to kryptowalutowa giełda pochodnych założona w 2019 roku przez Sam Bankman-Frieda, byłego tradera w firmie Jane Street i Susquehanna International Group. Giełda szybko zyskała popularność dzięki szerokiej gamie produktów futures i opcji, niskim opłatom i wysokiej płynności. Model biznesowy FTX oparty był na dochodach generowanych z opłat za handel Dowiedz się więcej…

Deflacja

1.DEFINICJA DEFLACJI Deflacja — słowo to pochodzi od łacińskiego deflo, które oznacza „zdmuchuję”. Termin ten określa sytuacje, w której dochodzi do wzrostu wartości pieniądza – jego siły nabywczej. Wtedy stopa inflacji jest ujemna, a  przeciętne ceny w gospodarce w dłuższej perspektywie się zmniejszają. Niemniej jednak, nie jest to dobry proces Dowiedz się więcej…

ROLA GLOBALIZACJI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Czym tak właściwie jest globalizacja? Jest to zjawisko polegające między innymi na przenikaniu się i łączeniu systemów gospodarczych państw, a także ujednolicaniu upodobań i zachowań ludzi żyjących w różnych miejscach na ziemi. Rozpatrzymy i przedstawimy globalizację w różnych jej aspektach. PŁASZCZYZNA POLITYCZNA Skupmy się najpierw na płaszczyźnie politycznej, czyli na Dowiedz się więcej…

Krach na Wall Street, czyli czwartek, który przeszedł do historii

Osoby, które postanowiły inwestować swe oszczędności na giełdzie papierów wartościowych zapewne spotkały się z hasłem Czarny Czwartek i jest im to bardzo znane zagadnienie. Było to na tyle ważne wydarzenie, że wpłynęło nie tylko  na życie osób bezpośrednio związanych z ekonomią i biznesem, ale i zwykłych obywateli. Dlaczego właściwie wybrałam Dowiedz się więcej…