Monopol

Czym jest monopol? Słowo „monopol” pochodzi od dwóch greckich słów – monos (oznaczającego „jedyny”) oraz pōléō(którego tłumaczenie, to „sprzedaję”). Na rynku monopolowym produkuje i sprzedaje jedynie jedno przedsiębiorstwo. Ma ono tak silną pozycję, że wejście konkurencji jest wręcz niemożliwe. Przedsiębiorstwa monopolowe prowadzą wiele działań, które mają na celu zdobycie oraz utrzymanie pozycji lidera Dowiedz się więcej…

KRACH NA RYNKU AMERYKAŃSKIM 2007-2009

KARTKA Z KALENDARZA OGÓLNY CHAOS, NIEPOKÓJ I KRYZYS OBEJMUJĄCY SWOIMZASIĘGIEM PRAKTYCZNIE CAŁY ŚWIAT DLACZEGO ? Za bezpośrednią przyczynę powstania krytycznej sytuacji w USA, a później w dalszych częściach świata, możemy uznać sprzyjającą sytuację na rynku kredytów hipotecznych. Obecna hossa miała wpływ na decyzję banków w Stanach Zjednoczonych do udzielania kredytów Dowiedz się więcej…

ROLA GLOBALIZACJI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Czym tak właściwie jest globalizacja? Jest to zjawisko polegające między innymi na przenikaniu się i łączeniu systemów gospodarczych państw, a także ujednolicaniu upodobań i zachowań ludzi żyjących w różnych miejscach na ziemi. Rozpatrzymy i przedstawimy globalizację w różnych jej aspektach. PŁASZCZYZNA POLITYCZNA Skupmy się najpierw na płaszczyźnie politycznej, czyli na Dowiedz się więcej…

Krach na Wall Street, czyli czwartek, który przeszedł do historii

Osoby, które postanowiły inwestować swe oszczędności na giełdzie papierów wartościowych zapewne spotkały się z hasłem Czarny Czwartek i jest im to bardzo znane zagadnienie. Było to na tyle ważne wydarzenie, że wpłynęło nie tylko  na życie osób bezpośrednio związanych z ekonomią i biznesem, ale i zwykłych obywateli. Dlaczego właściwie wybrałam Dowiedz się więcej…

Czym jest Lean Management?

Lean management („szczupłe” zarządzanie) to system zarządzania przedsiębiorstwem opierający się na zasadach pozwalających na zminimalizowanie marnotrawstwa (w zakresie pracy, procesów, energiii surowców), które nie dodaje produktowi żadnej wartości (https://smartlean.pl/lean-management/). Opierają się one przede wszystkim na minimalizacji strat w obszarach: nadprodukcji, nadmiernego ruchu, czekania, nadmiernych zapasach, zbędnym transporcie, defektach i zbędnych Dowiedz się więcej…

Public relations, czyli istota wizerunku firmy

Public relations są bardzo istotne. Rozwój ekonomii behawioralnej sprawił, że ten sposób kreowania obrazu firmy stał się esencjonalny w utrzymaniu jej na rynku. Czym jest wizerunek firmy i dlaczego jest on ważny? Jest to ogół wrażeń dotyczących firmy, które odczuwają zarówno jej klienci, jak i partnerzy.Wizerunek firmy to element zewnętrzny Dowiedz się więcej…

Czym jest konkurencja?

Jest ona określana jako proces rywalizacji podmiotów rynkowych ze sobą w zawieraniu transakcji, poprzez przedstawienie korzystniejszej oferty od innych podmiotów w celu zrealizowania własnych interesów. Przedsiębiorstwa konkurują w oparciu m. in.:o cenę, jakość bądź formę płatności. Firmy rywalizują na wiele sposobów.  Często korzystają z iluzji w stosunku do konsumenta, który Dowiedz się więcej…